безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

счетоводствоАлбум на Първични Счетоводни Документи

Представени са десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата, на които се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. Към всеки документ има word версия за сваляне.

Качени новости в системата:

  • Избор на банкова сметка по подразбиране: Ако за дадена фирма имате посочени няколко банкови сметки, ще има възможност да укажете коя да е тази, която да се попълва по подразбиране във фактурите, вместо да избирате всеки път.

Планирани следващи разработки

  • Двуфакторна идентификация: Отново с цел повишаване на сигурността, предстои да внедрим двуфакторна идентификация при вход в системата.
Брой на регистрираните потребители:

33784