безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

Качени новости в системата:

  • Задължителна смяна на парола: След вход в системата, ще бъде необходимо еднократно да промените парола си, която да отговаря на определени критерии за по-висока сигурност. (Ако текущата ви парола отговаря на тези критерии, ще може да я въведете без да я сменяте.)
  • Известия при смяна на парола: Ще получавате съобщение на мейла си при всяка промяна/редакция на паролата ви за вход в системата.
  • Известия при редакция на данни на фирма: При редакция на данните на фирмата в системата, мастър акаунта/потребителя с достъп до тази фирма, ще получава е-мейл известие, че това се е случило.
  • Забрана за изтриване или редакция на банкова сметка: За допълнителна сигурност, ще бъде забранено изтриването или редакцията на съществуваща банкова сметка; ще е възможно само да бъде добавена нова банкова сметка.
  • Избор на банкова сметка по подразбиране: Ако за дадена фирма имате посочени няколко банкови сметки, ще има възможност да укажете коя да е тази, която да се попълва по подразбиране във фактурите, вместо да избирате всеки път.

Планирани следващи разработки

  • Двуфакторна идентификация: Отново с цел повишаване на сигурността, предстои да внедрим двуфакторна идентификация при вход в системата.
Брой на регистрираните потребители:

33603