програми за фактуриране
 

Нови функционалности във версия Pro на Fakturirane.bg:

  • Добавен начин на плащане "Пощенски превод";
  • В страница "Вземания" добавихме нова информативна колона "Дни просрочие по неплатени фактури";
  • В страница "Вземания" пресмятаме/вадим дължимата сумата по фактурата, когато към нея има издадено кредитно известие;
  • В страница "Вземания" добавихме хинт в колона КИ (Кредитно известие) в която даваме информация за кредитното известие към посочената фактура;
  • Добавихме функционалност „Преиздай Проформа Фактура”.

безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

счетоводствоАлбум на Първични Счетоводни Документи

Представени са десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата, на които се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. Към всеки документ има word версия за сваляне.

трз и лсАлбум на Документи за ТРЗ и Личен Състав

Представени са почти всички документи, необходими при администрирането на работните заплати и личния състав, които се използват в ежедневните отношения с персонала. Всеки един документ е подготвен по начин, че да може да бъде използван веднага, след попълване на нужните данни. Към всеки документ има word версия, която можете да ползвате за собствени нужди.

договори бланкиАлбум на Примерни Договори

Представени са базови варианти на най-често сключваните договори. В повечето случаи, спецификата на отношенията и сделката налагат адаптирането на всеки договор, според обстоятелствата и интересите на страните, за което препоръчваме базовите варианти да се преработят от опитен консултант. Към всеки договор има word версия.