програми за фактуриране
 

Нови функционалности в безплатната версия на Fakturirane.bg:

  • Добавяне на нов контрагент, артикул и банка през документ
  • Редактиране на данни за фирмат издател, контрагент и банка през документ
  • Ежедневен импорт на всички новорегистрирани по ДДС фирми с достъп до техните данни
  • Директен достъп през документ до данните на всички регистрирани по ДДС фирми
  • Онлайн поддръжка от нашия екип в рамките на работния ден

Отделно добавихме и нови платени функционалности които обособихме във Версия PRO

безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

счетоводствоАлбум на Първични Счетоводни Документи

Представени са десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата, на които се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. Към всеки документ има word версия, която можете да ползвате за собствени нужди.

трз и лсАлбум на Документи за ТРЗ и Личен Състав

Представени са почти всички документи, необходими при администрирането на работните заплати и личния състав, които се използват в ежедневните отношения с персонала. Всеки един документ е подготвен по начин, че да може да бъде използван веднага, след попълване на нужните данни. Към всеки документ има word версия, която можете да ползвате за собствени нужди.

договори бланкиАлбум на Примерни Договори

Представени са базови варианти на най-често сключваните договори. В повечето случаи, спецификата на отношенията и сделката налагат адаптирането на всеки договор, според обстоятелствата и интересите на страните, за което препоръчваме базовите варианти да се преработят от опитен консултант. Към всеки договор има word версия, която можете да ползвате за собствени нужди.